Hoa Phù Dung

  • 26/02/2019
  • 1557

Đóa Phù Dung...

 

Ru em câu hát ngày xưa,

                Đóa phù dung hỡi bây giờ nơi đâu?

Mười năm câu hát còn đau,

                         Vườn xưa hoang vắng lá nhàu bước chân.

Người đi hứng gió bụi trần,

          Cây phù dung đã mấy lần ra hoa.

Em về nhặt tháng ngày xa,

                    Nhặt thêm câu hát ươm qua nỗi buồn...

                                                                (Thơ: Đặng Thị Thanh Hương)

 

hoa tươi đà lạt hasfarm thảo 0902966598

Bình luận