Càm ơn người tặng đóa hoa...

  • 2019/02/26 00:00
  • 1557

Cảm ơn người tặng đóa hoa.

 

          Một đóa hoa hồng vàng 
       Lúc mùa thu vừa sang 
        Cảm ơn Người đã tặng 
        Cho hồn ta mênh mang.

     Một hoa nở thành bảy 
    Ta gởi tặng trao người 
          Những nụ thơ nồng cháy 
     Cho đôi môi thắm tươi.

Nụ hoa tự đáy tim 
  Nở xin trao tặng em 
          Em trao tặng người khác 
    Hoa nở hoài nở thêm.

         Những đóa hoa văn nghệ 
      Một đóa nở thành mười 
      Văn thơ thường vẫn thế 
  Nở tươi trao tặng đời.

( Nguyên Đỗ) 

 

hoa tươi đà lạt hasfarm thảo 0902966598

Bình luận