Kệ hoa "Tình Bạn Hữu"

0 Đánh giá
1100000 900000 -18%

Cuộc đời của mỗi người ai cũng có những mối quan hệ, qua những mối quan hệ đó ta lại có thêm tình bạn đẹp. Tình bạn, định nghĩa đơn giản mà mỗi chúng ta đều biết, chính là sự sẻ chia, gắn bó, đồng cảm, giúp đỡ và tâm sự cùng nhau. Họ đến với nhau bởi cùng quan điểm, lý tưởng và khát vọng sống.

H2010-006

Còn hàng

Kệ hoa tươi "Tình Bạn Hữu"

Mẫu thiết kế hoa tươi gồm có

  • Hồng môn đỏ
  • Hoa ly vàng
  • Hoa lan trắng
  • Hoa lá phụ kiện khác

Cuộc đời của mỗi người ai cũng có những mối quan hệ, qua những mối quan hệ đó ta lại có thêm tình bạn đẹp. Tình bạn, định nghĩa đơn giản mà mỗi chúng ta đều biết, chính là sự sẻ chia, gắn bó, đồng cảm, giúp đỡ và tâm sự cùng nhau. Họ đến với nhau bởi cùng quan điểm, lý tưởng và khát vọng sống.

banner hình ảnh hoa tươi đông châu

Bình luận